NEOMATE

Project Ref

ก๊อกน้ำอัตโนมัติและฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ ติดตั้งที่ธนาคารกรุงศรี พระราม 3

ก๊อกน้ำอัตโนมัติและฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ ติดตั้งที่ธนาคารกรุงศรี พระราม 3

  • 317

" ขอขอบคุณธนาคารกรุงศรี พระราม 3 ที่ได้รับความไว้วางใจ และเลือกใช้ AF-791 ก๊อกน้ำอัตโนมัติ และ AT-310UMS ฟลัชวาล์ว โถปัสาวะชายระบบเซ็นเซอร์พร้อมปุ่มกด และ AT-312WM ฟลัชวาล์วระบบปุ่มกดโถนั่งของเรา "