NEOMATE

Products

AFS-113

11 Feb 2019

ข้อมูลจำเพาะเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติรุ่น: AFS-113

 แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc 
 การใช้พลังงาน : การใช้พลังงานสแตนด์บาย 0.4W  การทำงาน 1.2W 
 การใช้งาน : ใช้สำหรับจ่ายสบุ่เหลวอัตโนมัติระบบเซ็นเซอร์
 การทำงาน : มีระบบอินฟาเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน  
 ระยะเซ็นเซอร์  : 10 -15 cm.
 ความหนืดของสบู่ : ที่ใช้ได้ 1-500 mPa.S
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 ปริมาณสบู่ : ปรับได้ 0.5-3.0 มิลลิลิตร  ; 1.25 ± 0.25 มิลลิลิตร /ครั้ง (ตั้งค่าจากโรงงาน)
 ปริมาณโฟม : ปรับได้ 0.5-25 มิลลิลิตร  ; 15 ± 5 มิลลิลิตร /ครั้ง (ตั้งค่าจากโรงงาน)
 ขวดบรรจุ  : 1,000 มิลลิลิตร
 การติดตั้ง  : ติดตั้งบนเค้าเตอร์
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
 

Related Product