NEOMATE

Project Ref

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ  ที่ติดตั้งในตึก SINGHA ESTATE

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ที่ติดตั้งในตึก SINGHA ESTATE

  • 923

" ขอขอบคุณ SINGHA ESTATE ที่ได้รับความไว้วางใจ และเลือกใช้ ก๊อกน้ำอัตฺโนมัติระบบเซ็นเซอร์ของเรา" 

ภาพประกอบ